15,30 – 16,45 Mladší a starší žáci

17,00 – 18,15 Nábor + 1., 2., 3. třída