Zatím bohužel nevíme, kdy nás současná situace pustí do společného tréninku, takže zatím posíláme takový návod možnosti tréninku individuálně.

Individuální tréninkový plán
kategorie: 2-5 třída
Pondělí, úterý, čtvrtek – řízený pohyb podle níže sepsané osnovy, ukázky cviků jsou na stránkách, pro další inspiraci navštivte stránky www.Hokej.cz
Středa, pátek, sobota, neděle – libovolný pohyb, možnost vymyslet vlastní výzvu. Českým svazem ledního hokeje je dokonce doporučováno aby mělo dítě 20 hodin aktivního pohybu týdně, což znamená kolem třech hodin pohybu denně  (jít se projít, projet se na kole, kdo má možnost jít si zakopat s balonem, zkrátka nesedět doma na zadku)
+ Každý den stickhandling (dribling s míčkem nebo kuličkou) minimálně 10 minut, kdo má střelnici, tak střílet
Program tréninku na dny s řízeným pohybem:
Pondělí
koordinace, obratnost, ohebnost, Mobilita (gymnastická cvičení, Balanční cviky)
Úterý
maximální rychlost, reakční rychlost, agilita (přeskoky nakreslené, nebo z pásky udělané čáry na podlaze, změny směru v rychlosti kolem libovolných předmětů, soutěž s někým z rodiny kdo má rychlejší reakci)
Čtvrtek
síla dolních končetin, plyometrie, zpevnění středu těla, úpoly, kompenzace (prkno, výskoky na židli, dřepy, výpady, kliky, kdo má možnost tak shyby, různé hry na přetahování, cviky na posílení břišních svalů, protažení zkrácených svalů, posílení ochablých svalů)
Nemám to uvedeno, ale samozřejmostí je protažení svalů po každém tréninku (zejména těch svalů, které byli v tréninku nejvíce zatěžovány)
Cviky které můžete použít jsou uvedeny níže v odkazech.
Odkazy na videa Filipa Raptopulose
Cviky a hry na pondělí:
Mobilita

Koordinace+ kotrmelce, hvězdy, stojky…
Cviky a hry na úterý:
Rychlost


Hry na čtvrtek
Síla úpoly


Všechny silové hry je potřeba dělat ve dvojici, zapojení rodičů nezbytné.
+ kliky, dřepy, výdrž ve dřepu u stěny, výpady, prkno…
A nakonec pár videí zaměřené na techniku hole
Dribling


https://www.youtube.com/watch?v=uqq0o4vrMYI#action=share