Sportovně-technická komise z pověření Středočeského Krajského výkonného výboru ČSLH v návaznosti na
usnesení vlády České republiky učiněných v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., přičemž dle
těchto opatření není s účinností od 11. 10. 2020 možné konání amatérských a mládežnických soutěží, a dále
z důvodu, že konání amatérských a mládežnických sportovních soutěží je ve smyslu platného
protiepidemického systému možné až od tzv. 3. stupně protiepidemického systému rozhodla o ukončení
soutěží:
• Krajská liga mužů Středočeského kraje
• Krajská soutěž mužů Středočeského kraje
• Soutěž 5. tříd středočeského kraje
• Soutěž 4. tříd Středočeského kraje
• Soutěž 3. tříd Středočeského kraje
• Soutěž 2. tříd Středočeského kraje
K ukončení soutěží bylo přistoupeno s ohledem na aktuální protiepidemickou situaci, která již neumožňuje
ani v případě okamžitého uvolnění opatření odehrát alespoň 50% utkání dle Rozpisu mistrovských soutěží
vydaného před zahájením sezony 2020/2021.
Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možné splnit podmínky pro nárok na účast vítězného družstva Krajské
ligy mužů v kvalifikaci o II. ligu ČR v souladu s rozhodnutím Výkonného výboru Českého svazu ledního
hokeje z.s. ze dne 22. ledna 2021, nevzniká tento nárok žádnému z družstev.
Středočeský Krajský výkonný výbor vnímá jako prioritní a dále apeluje na úpravu protiepidemických opatření
do takové míry, aby byla (i za předpokladu určitého omezení) umožněna tréninková činnost jednotlivých
kategorií, a to zejména dětí.
Jakmile bude vládními opatřeními umožněna organizovaná soutěž (aktuálně v protiepidemickém systému
3. stupeň), Středočeský Krajský výkonný výbor nabídne všem družstvům a všem věkovým kategoriím, kterým
okolnosti umožní účast, možnost přihlásit se do náhradního soutěžního programu uzpůsobeného dané
situaci.

Ing. Jakub Král
Předseda sportovně-technické komise