HC Nymburský Lev, z.s.,

U Stadionu 12, 288 02 Nymburk

IČ: 00472492,

vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 383

Pozvánka na valnou hromadu HC Nymburský Lev, z.s.

která se bude konat dne: 22. prosince 2021 v 19:00 hod. v restauraci Pizzerie Zimní stadion, U stadionu 12, 288 02 Nymburk

Program:

1. zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

2. prezentace záměru města Nymburk se ZS

3. podmínky převodu ZS na město Nymburk

4. převod ZS na město Nymburk

5. volba výboru HC Nymburský Lev, z.s.

6. volba kontrolní komise HC Nymburský Lev, z.s.

7. diskuse

8. závěr

Prezentace členů spolku bude zahájena v 18:30 hod. v místě konání valné hromady. Při prezentaci každý ze členů předloží průkaz totožnosti, zapíše do prezenční listiny a uhradí členský příspěvek pro rok 2020 a 2021 ve výši 50,-Kč/rok.

 

V Nymburce dne 21.11.2021 Ing. Martin Krejčík HC Nymburský Lev, z.s.